Bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Tổng giám đốc Công ty Trung Nguyên International: Khát khao một thương hiệu cà phê Việt Nam nổi tiếng

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-12-12
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Là người phụ nữ táo bạo trong kinh doanh, doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo - Tổng giám đốc Công ty Trung Nguyên International chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn về những kế hoạch kinh doanh của Trung Nguyên International với mục tiêu xác lập chỗ đứng cho King Coffee trên thị trường các nước.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 518 phát hành ngày 12 tháng 12 năm 2018
Từ khóa
Lê Hoàng Diệp Thảo , Trung Nguyên , nữ doanh nhân , thương hiệu Việt
Trích dẫn