Di sản trước tác của Lương Văn Can

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-09-05
Tác giả
Lý Tùng Hiếu
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Xưa & Nay
Tóm tắt
Có thể nói Lương Văn Can là một trong những tác gia quan trọng của giai đoạn giao thời 1900-1930. Vì thế, tên tuổi của cụ lẽ ra phải có được một vị trí xứng đáng trong các công trình viết về văn học sử và lịch sử việt nam đầu thế kỷ XX. Hơn nữa, bên cạnh giá trị lịch sử, một số tác phẩm của Lương Văn Can còn có giá trị thực tiễn trong giai đoạn hiện nay.
Số trang
6 trang; trích từ Tạp chí Xưa & Nay số 543 phát hành tháng 9 năm 2022
Từ khóa
Lý Tùng Hiếu , Lương Văn Can , Triết lý kinh doanh Lương Văn Can , Thương học phương châm & Kim cổ cách ngôn
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu