Ông Joe Stone - Phó chủ tịch Tập đoàn Cargill: Nông dân thành công là chúng tôi thành công

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2017-12-13
Tác giả
Tuyết Ân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Joe Stone - Phó chủ tịch Tập đoàn Cargill chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp toàn cầu về những kế hoạch phát triển Cargill tại Việt Nam và kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc đa văn hóa tại Cargill.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 469 phát hành ngày 13 tháng 12 năm 2017
Từ khóa
Joe Stone , Cargill , doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn