Ông Huỳnh Quang Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Long: Tôi chỉ là người biết tổ chức

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-09-29
Tác giả
Lương Minh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Huỳnh Quang Thanh - Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Long về hành trình hơn 10 năm theo đuổi nghề sản xuất đồ gỗ cao cấp của anh và những kinh nghiệp trong quản trị kinh doanh mà anh học hỏi được trong những lầm tham gia các triển lãm ở nước ngoài.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 62 phát hành ngày 29 tháng 9 năm 2004
Từ khóa
Huỳnh Quang Thanh , Hiệp Long , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu