Ông Nguyễn Lộc - Giám đốc Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Phước Lộc: Quân tử trong cách sống và nhạy bén trong kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2005-09-28
Tác giả
Hương Xuân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Có một người đàn ông đã đeo đuổi giấc mơ biến vùng đầm lầy thành những ngôi nhà vườn bên dòng Hà Thanh. Giấc mơ ấy không chỉ cho anh, mà cho cả vùng đất nghèo xơ xác của Cần Giờ được thay da đổi thịt. Nhưng để giữ được quy hoạch, để có được cái ngày đặt nhát cuốc đầu tiên, anh đã bạc đầu vì giải tỏa, đền bù, vì sự đóng băng của thị trường địa ốc.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 112 phát hành ngày 28 tháng 9 năm 2005
Từ khóa
Nguyễn Lộc , Phước Lộc , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu