Ông Lưu Văn Thành - Giám đốc Công ty Hoàng Kim: Phải biết tìm "khe suối nhỏ" trước khi ra biển lớn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-12-17
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Lưu Văn Thành - Giám đốc Công ty Hoàng Kim với Doanh nhân Sài Gòn về quãng đời người lính mà ông đã trải qua và những giải pháp của ông giúp doanh nghiệp dệt may vượt qua những thời điểm khó khăn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 23 phát hành ngày 17 tháng 12 năm 2008
Từ khóa
Lưu Văn Thành , Hoàng Kim , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu