Ông Huỳnh Văn Phát - Tổng giám đốc Đệ Nhất khách sạn: Nguyện xây dựng Đệ Nhất thành thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-11-27
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Quãng đường khởi nghiệp từ một phường đội trưởng đến nhân viên phục vụ quầy cho một khách sạn để rồi trở thành Tổng giám đốc khách sạn Đệ Nhất và phương hướng phát triển thương hiệu của ban lãnh đạo Đệ nhất khách sạn được chia sẻ bởi doanh nhân Huỳnh Văn Phát trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 220 phát hành ngày 27 tháng 11 năm 2007
Từ khóa
Huỳnh Văn Phát , Đệ Nhất khách sạn , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu