Bà Huỳnh Ngọc Bích Châu - Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống giáo dục Quốc tế British: Hãy làm thợ trước làm thầy

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-11-09
Tác giả
Phương Hà
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Huỳnh Ngọc Bích Châu - Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống giáo dục Quốc tế British về phương pháp giáo dục Montessori và niềm đam mê kinh doanh của bà.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 415 phát hành ngày 9 tháng 11 năm 2006
Từ khóa
Huỳnh Ngọc Bích Châu , giáo dục Quốc tế British , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn