Ông Võ Quang Huệ - Tổng giám đốc Công ty Robert Bosch Việt Nam: Sự trở về và niềm vui "nhiều trong một"

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2008-10-14
Tác giả
Kim Dung
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Võ Quang Huệ - Tổng giám đốc Công ty Robert Bosch Việt Nam về sứ mệnh đặt nền móng cho sự đầu tư lâu dài của Bosch tại Việt Nam và khát vọng của ông khi trở thành nhịp cầu nối để các bạn trẻ Việt Nam có điều kiện làm việc, nâng cao tay nghề tại một số quốc gia khác có văn phòng, nhà máy của Bosch nhằm tạo nên những chuyên gia quản trị giỏi trong lĩnh vực kinh doanh xe hơi.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 14 phát hành ngày 14 tháng 10 năm 2008.
Từ khóa
Võ Quang Huệ , Robert Bosch Việt Nam , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu