Ông Ngô Hùng Phương - Tổng giám đốc Công ty PSV (FCG VIETNAM): Bạn tôi là 600 nhân viên công ty

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-10-24
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Ngô Hùng Phương - Tổng giám đốc Công ty PSV về nguyên nhân khiến anh đến với ngành công nghệ thông tin và dự định phát triển PSV sang thị trường Nhật Bản.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 166 phát hành ngày 24 tháng 10 năm 2006
Từ khóa
Ngô Hùng Phương , PSV , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu