Ông Cao Tiến Vị - Tổng giám đốc Công ty CP Giấy Sài Gòn: Doanh nhân có tuổi, doanh nghiệp trường tồn

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-05-10
Tác giả
Tuyết Ân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Cao Tiến Vị về những bài học khởi nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp mà ông đã đúc kết được trong 20 năm lãnh đạo Công ty CP Giấy Sài Gòn vươn mình phát triển trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong thị trường sản xuất giấy trong nước.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 438 phát hành ngày 10 tháng 5 năm 2017
Từ khóa
Cao Tiến Vị , Công ty CP Giấy Sài Gòn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn