Ông Lê Linh Duy - Tổng giám đốc Công ty CP Tam Nông kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đông Bắc Á: Những ngã rẽ hướng về sự tử tế

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2016-01-27
Tác giả
Phương Quyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Lê Linh Duy - Tổng giám đốc Công ty CP Tam Nông kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Đông Bắc Á về nguyên nhân khiến ông thử sức kinh doanh ở lĩnh vực nông nghiệp trong khi đang đầu tư sản xuất phim, chương trình truyền hình.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 377 phát hành ngày 27 tháng 1 năm 2016
Từ khóa
Lê Linh Duy , Tam Nông , Công ty Đông Bắc Á , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn