Bà Nhan Húc Quân - Tổng giám đốc Công ty New Toyo (Việt Nam): Hãy vượt qua thách thức và chính mình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2020-10-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Tổng giám đốc New Toyo (Việt Nam) Nhan Húc Quân với Doanh nhân Sài Gòn, trong tâm thế tràn đầy sự lạc quan với nhiều kế hoạch mới của chị dành cho New Toyo trước những thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam đang đương đầu trong đại dịch Covid-19.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 593 phát hành ngày 25 tháng 10 năm 2020
Từ khóa
Nhan Húc Quân , New Toyo , nữ doanh nhân , triết lý kinh doanh
Trích dẫn