Ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đại Phát (DAPHACO): Muốn thành công phải tạo ra thị trường

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2009-09-02
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Đại Phát (DAPHACO) trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn về chiến lược phát triển đa ngành và phương pháp đào tạo nhân tài của Đại Phát và nguyên tắc sống mà ông xây dựng trong kinh doanh và cuộc sống gia đình.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 58 phát hành ngày 2 tháng 9 năm 2009
Từ khóa
Nguyễn Văn Sinh , Daphaco , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu