Giám đốc Công ty dây & cáp điện VN (CADIVI) - Hoàng Nghĩa Đàn: Động lực, lợi nhuận & danh dự

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2004-11-03
Tác giả
Kim Yến
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những nhận xét và định hướng phát triển của doanh nhân Hoàng Nghĩa Đàn - Giám đốc Công ty dây & cáp điện VN (CADIVI) về kế hoạch phát triển, cải tổ đội ngũ quản lý, công nghệ sản xuất của CADIVI.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 67 phát hành ngày 3 tháng 11 năm 2004
Từ khóa
Hoàng Nghĩa Đàn , CADIVI , doanh nhân Việt Nam , Thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu