Ông Phan Xuân Trường - Chủ các cửa hàng Creations Boutiques: Đừng mưu cầu sự ổn định!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-04-15
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Phó ban Bóng đá của CLB Doanh Nhân Sài Gòn Phan Xuân Trường, chủ các cửa hàng Creations Boutiques trên đường Đồng Khởi, TP. HCM về tình yêu của anh dành cho bóng đá và câu chuyện xây dựng thương hiệu Khai Silk của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 238 phát hành ngày 15 tháng 4 năm 2008
Từ khóa
Phan Xuân Trường , Creations Bouties , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu