Ông Nguyễn Vui - Giám đốc Công ty Điêu khắc - Trang trí Vĩnh Cửu: Đá không cứng bằng ý chí!

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-11-30
Tác giả
Phạm Hoa Lài
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trải lòng của doanh nhân Nguyễn Vui - Giám đốc Công ty Điêu khắc - Trang trí Vĩnh Cửu với Doanh nhân Sài Gòn về hành trình 20 năm lập nghiệp của anh, từ một người thợ đá, một thanh niên nghèo đến chủ của một doanh nghiệp có tên tuổi nhất định trên thị trường điêu khắc đá Việt Nam.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 121 phát hành ngày 30 tháng 11 năm 2005
Từ khóa
Nguyễn Vui , Vĩnh Cửu , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu