Ông Bạch Khánh Nhựt - Tổng giám đốc Công ty TNHH Giám định VINACONTROL TP. HCM: Rất mong được cạnh tranh nhưng phải cạnh tranh lành mạnh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-07-10
Tác giả
Phương Hà
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Bạch Khánh Nhựt - Tổng giám đốc Công ty TNHH Giám định VINACONTROLL TP. HCM và nghe ông chia sẻ về công việc giám định, thử nghiệm và chứng nhận hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp trong và ngoài nước tại địa bàn hoạt động của Công ty từ Phú Yên đến Cà Mau.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 631 phát hành ngày 10 tháng 7 năm 2022
Từ khóa
Bạch Khánh Nhựt , VINACONTROL , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn