Ông Bùi Hiền - Tổng giám đốc SouthernHomes Việt Nam: Khát vọng nâng tầm nghề phân phối - kinh doanh địa ốc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2021-01-25
Tác giả
Ngọc Lý
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Xây dựng một hệ thống môi giới bất động sản chuyên nghiệp, mang lại nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng, chủ đầu tư và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường là chia sẻ của doanh nhân Bùi Hiền trong việc thành lập Công ty CP Bất động sản Nhà Phương Nam Việt Nam (SouthernHomes Việt Nam) cùng các cộng sự của ông.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 599 phát hành ngày 25 tháng 1 năm 2021
Từ khóa
Bùi Hiền , SouthernHomes Việt Nam , Công ty CP Bất động sản Phương Nam Việt Nam , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn