Ông Nguyễn Ngọc Luận - Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất - Đầu tư - Thương mại Hoàng Linh: Nhạy bén mở hướng kinh doanh phù hợp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-08-17
Tác giả
Lê Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất - Đầu tư - Thương mại Hoàng Linh Nguyễn Ngọc Luận về kế hoạch mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi trở thành nhà phân phối hàng hóa cho một số doanh nghiệp nước ngoài của Hoàng Linh và niềm tin của ông về sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 403 phát hành ngày 17 tháng 8 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Ngọc Luận , Hoàng Linh , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn