Ông Huỳnh Bửu Sơn - Giám đốc Đối ngoại Công ty Pepsico Việt Nam: Hãy trả lại cho kinh tế một đời sống bình thường

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-06-21
Tác giả
Kim Yến
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những quan điểm của doanh nhân Huỳnh Bửu Sơn - Giám đốc Đối ngoại Công ty Pepsico Việt Nam về tố chất giúp anh trở thành chuyên gia hàng đầu trong ngành tài chính - ngân hàng và những nhận định của anh về sự chuyển động kinh tế trong thời điểm nóng bỏng của nền kinh tế.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 148 phát hành ngày 21 tháng 6 năm 2006
Từ khóa
Huỳnh Bửu Sơn , Pepsico , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu