Bà Kiều Ngọc Phương - Phó tổng giám đốc Công ty CP Thương mại - Cơ khí Tân Thanh: Tôi khởi nghiệp vì sự phát triển của công ty và xã hội

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-07-18
Tác giả
Nguyễn Loan
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những nhận định của doanh nhân Kiều Ngọc Phương - Phó tổng giám đốc Công ty CP Thương mại - Cơ khí Tân Thanh về triển vọng phát triển ngành logistics ở Việt Nam hiện tại và năng lực cạnh tranh đối với khu vực và thế giới trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 553 phát hành ngày 18 tháng 7 năm 2019
Từ khóa
Kiều Ngọc Phương , Công ty Tân Thanh , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn