Ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Công ty First News - Trí Việt: Lao tâm khổ tứ, đa đoan để làm người có giá trị

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-04-27
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Giám đốc First News Nguyễn Văn Phước về niềm đam mê "cháy bỏng" của ông dành cho sách suốt 22 năm gắn bó với nghề sách và những chiêm nghiệm của ông từ thành công của First News và từ những cuốn sách mà ông đọc hàng ngày.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 387+388 phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Văn Phước , Trí Việt , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn