Ông Lạc Minh Đăng - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dây và cáp điện Kiện Năng: Trọng khách hàng, trọng đồng nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-12-12
Tác giả
Xuân Lộc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lạc Minh Đăng - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất dây và cáp điện Kiện Năng về kinh nghiệm xây dựng thương hiệu Kiện Năng trở thành một trong những thương hiệu mạnh của ngành công nghiệp TP. HCM và nghe anh chia sẻ triết lý sống của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 173 phát hành ngày 12 tháng 12 năm 2006
Từ khóa
Lạc Minh Đăng , Công ty Kiện Năng , doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu