Ông Cao Văn Triều - Giám đốc Công ty TNHH Ruby: Kinh doanh với trách nhiệm của một đảng viên

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-01-30
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Với trách nhiệm của một đảng viên cộng sản và muốn một cái gì đó để đời, doanh nhân Cao Văn Triều chia sẻ với Doanh nhân Sài Gòn những câu chuyện kinh doanh mà ông đã trải qua cùng niềm tự hào khi có một hậu phương vững chắc luôn đợi chờ ông mỗi khi về nhà.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 180 phát hành ngày 30 tháng 1 năm 2007
Từ khóa
Cao Văn Triều , Công ty TNHH Ruby , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu