Ông Đinh Trí Dũng - Giám đốc Công ty Đào tạo ứng dụng Aprotrain: Thiết kế ứng dụng là linh hồn của thương hiệu

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-04-11
Tác giả
Tuyết Ân
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đinh Trí Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty Đào tạo ứng dụng Aprotrain, nhà quản lý Trường Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia về công việc đào tạo những thế hệ học viên tại Arena, nơi nhiều cá nhân đã ghi dấu ấn trên thị trường thiết kế sáng tạo và giải trí kỹ thuật số vốn còn mới mẻ tại Việt Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 483 phát hành ngày 11 tháng 4 năm 2018
Từ khóa
Đinh Trí Dũng , doanh nhân Việt Nam , Aprotrain , doanh nghiệp
Trích dẫn