Bà Nguyễn Thanh Thủy - Chủ đầu tư chuỗi nhà hàng Coca Suki: Đừng đặt giới hạn cho mình

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-11-08
Tác giả
Hồng Nga
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những quan điểm của bà Nguyễn Thanh Thủy - Chủ đầu tư chuỗi nhà hàng Coca Suki trong cuộc phỏng vấn với Doanh nhân Sài Gòn về khả năng không giới hạn của con người, đặc biệt trong kinh doanh mà bà đã trải nghiệm được trong cuộc sống và hành trình xây dựng thành công cho chuỗi nhà hàng Coca Suki.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 464 phát hành ngày 8 tháng 11 năm 2017
Từ khóa
Nguyễn Thanh Thủy , Coca Suki , nữ doanh nhân , triết lý kinh doanh
Trích dẫn