Ông Nguyễn Hà Quốc Anh - Giám đốc Công ty CP Thương mại in Phương Nam: Tôi luôn cảm ơn thất bại

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-03-02
Tác giả
Phương Quyên
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Câu chuyện khởi nghiệp của doanh Nguyễn Hà Quốc Anh được chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Doanh nhân Sài Gòn về hành trình đưa Công ty In Phương Nam bước ra thị trường trước những cái tên nổi tiếng trong ngành sản xuất lịch cùng "tuyệt chiêu" mà ông sử dụng để duy trì hướng đi "tự sản tự tiêu" mà ông áp dụng cho In Phương Nam.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 379 phát hành ngày 2 tháng 3 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Hà Quốc Anh , Phương Nam , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn