Danh nhân Lương Văn Can - Người Thầy của giới doanh nhân Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-03-26
Tác giả
Lý Tùng Hiếu
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nhà duy tân, nhà giáo dục và doanh nhân Lương Văn Can là một danh nhân của Việt Nam thời cận đại. Là một trí thức yêu nước lập thân trong buổi giao thời khi Việt Nam chuyển đổi từ chế độ phong kiến sang chế độ thuộc địa bán phong kiến, Lương Văn Can đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp duy tân, cứu nước.
Số trang
14 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Lý Tùng Hiếu , Lương Văn Can , Đông Kinh Nghĩa Thục , Thương học phương châm & Kim cổ cách ngôn , triết lý kinh doanh của Lương Văn Can
Trích dẫn