COO cần những gì để thành công và hơn thế nữa?

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-01-09
Tác giả
Trần Xuân Phát
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Nhận định của Chủ tịch Công ty SAY ME JSC Trần Xuân Phát về vai trò của COO trong điều hành doanh nghiệp và những yếu điểm mà COO cần phải khắc phục để đạt được thành công.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Trần Xuân Phát , Công ty SAY ME JSC , doanh nhân Việt Nam , Quản trị doanh nghiệp
Trích dẫn