Ông Nguyễn Ngọc Chánh - Tổng giám đốc Công ty Trà và cà phê Tâm Châu: Nhìn thấy rủi ro mà chấp nhận được là thành công

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-01-08
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trải lòng của doanh nhân Nguyễn Ngọc Chánh - Tổng giám đốc Công ty Trà và cà phê Tâm Châu trong cuộc phỏng vấn với Báo Doanh nhân Sài Gòn về hành trình tạo nên thành công cho thương hiệu trà và cà phê Tâm Châu cùng những dự án mà anh đang ấp ủ cho Tâm Châu trong tương lai.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 226 phát hành ngày 8 tháng 1 năm 2008
Từ khóa
Nguyễn Ngọc Chánh , Tâm Châu , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu