Ông Lê Phụng Hào - Chủ tịch Global AAA Consulting: Làm doanh nghiệp, muốn đi xa phải đam mê cống hiến

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Tệp đính kèm
Năm xuất bản
2023-05-25
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Lê Phụng Hào - Chủ tịch Global AAA Consulting với Doanh nhân Sài Gòn về những thách thức đối với doanh nghiệp xuất phát quy mô nhỏ tại Việt Nam và những bí quyết của ông trong quản trị doanh nghiệp hiệu quả hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 651 phát hành ngày 25 tháng 5 năm 2023
Từ khóa
Lê Phụng Hào , Global AAA Consulting , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn