Lợi ích của việc phát triển văn hóa đọc của doanh nhân, doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-06-03
Tác giả
Thái Phạm
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những suy nghĩ của Nhà sáng lập, Chủ tịch Công ty Happy Live Thái Phạm về lợi ích của việc phát triển văn hóa đọc cho doanh nhân và doanh nghiệp
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Thái Phạm , Công ty Happy Live , văn hóa đọc , doanh nghiệp
Trích dẫn