Ông Nguyễn Đình Trường - Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến: Tinh thần tự chủ thúc đẩy tôi làm việc

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-10-25
Tác giả
Các Ngọc
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ đầy tự hào và hãnh diện của doanh nhân Nguyễn Đình Trường - Tổng giám đốc Công ty May Việt Tiến khi vực dậy thành công xí nghiệp may Vĩnh Tiến đang thua lỗ, có nguy cơ phá sản cách đầy gần 20 năm và những biện pháp chống hàng giả, hàng nhái mà anh đang áp dụng cho các sản phẩm của Việt Tiến
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 167 phát hành ngày 25 tháng 10 năm 2006
Từ khóa
Nguyễn Đình Trường , Việt Tiến , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu