Bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Aqua One Group: Tôi giải quyết được một phần "cơn khát" của thị trường

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2018-12-26
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Aqua One Group về những kế hoạch kinh doanh tương lai trong thời điểm mà ngành bảo hiểm đang rất cạnh tranh cùng những chia sẻ của bà về những lợi thế và thách thức của doanh nhân trẻ hiện nay.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 520 + 521 phát hành ngày 26 tháng 12 năm 2018
Từ khóa
Đỗ Thị Kim Liên , Aqua One Group , doanh nghiệp , công ty bảo hiểm AAA , Nữ doanh nhân
Trích dẫn