Chị Nguyễn Ngọc Huyền - Giám đốc Công ty TNHH Mia Fruit: Tôi muốn làm mới trái cây Việt Nam

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2019-07-11
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Giám đốc Công ty Mia Fruit Nguyễn Ngọc Huyền với Doanh nhân Sài Gòn về quyết định “đi một mình” để theo đuổi ước mơ “làm mới” cho ngành bán lẻ trái cây Việt của chị sau khi từ chối lời mời của một quỹ đầu tư của Singapore đề nghị góp vốn 1 triệu USD và nhiều công ty muốn hợp tác.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 557 phát hành ngày 11 tháng 7 năm 2019
Từ khóa
Nguyễn Ngọc Huyền , Mia Fruit , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn