Ông Võ Thành Tân - Tổng giám đốc Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa: Nguồn thu từ sách là vô tận

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-06-01
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những trải lòng của doanh nhân Võ Thành Tân - Tổng giám đốc Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa với Doanh nhân Sài Gòn về tuổi thơ gắn bó với sách của anh và hành trình xây dựng thương hiệu sách Thành Nghĩa trong suốt 10 năm hoạt động với nhiều hoạt động từ thiện trong lĩnh vực văn hóa mà anh đem đến cho cộng đồng và xã hội.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 95 phát hành ngày 1 tháng 6 năm 2005
Từ khóa
Võ Thành Tân , Thành Nghĩa , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu