Coach Trần Tiến Công: Bước ngoặt cuộc đời từ một cuốn sách

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-07-30
Tác giả
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tóm tắt
“Tôi tin là một cuốn sách hoặc chỉ một dòng trong cuốn sách cũng có thể lay động chúng ta. Nó không thay đổi cuộc sống chúng ta trong một đêm nhưng thay đổi niềm tin, định hướng, sự quyết tâm và thay đổi hoàn toàn cách mình chuyển động. Đó là sức mạnh của sách”. Anh Trần Tiến Công - CEO Học viện đào tạo Coach Việt Nam (VCI) đã chia sẻ như vậy trong chương trình “Cuốn sách cuộc đời”. Chương trình do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM và Công ty CP Tập đoàn Hành Trình Kim Cương thực hiện, nhằm lan toả mạnh mẽ văn hóa đọc và viết sách trong cộng đồng.
Số trang
22 phút 18 giây xem
Từ khóa
Trần Tiến Công , Hành trình trở thành Coach chuyên nghiệp , Cuốn sách cuộc đời
Trích dẫn
Bộ sưu tập