Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel : Xã hội phân công, mình phải làm tốt

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-04-20
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những kế hoạch và tham vọng bứt phát ra thị trường nước ngoài của Tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ để hướng đến mục tiêu trở thành "Nhà tổ chức du lịch chuyên nghiệp" của Vietravel được chính ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Báo Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 386 phát hành ngày 20 tháng 4 năm 2016
Từ khóa
Nguyễn Quốc Kỳ , Vietravel , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu