Tổng giám đốc SAPUWA: Nối nghiệp triết lý kinh doanh nhân bản

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2016-11-19
Tác giả
P.V
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Triết lý kinh doanh của SAPUWA là không tìm kiếm lợi nhuận từ khách hàng là các cơ sở giáo dục.
Số trang
5 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn Online đăng ngày 19 tháng 11 năm 2016
Từ khóa
Lê Như Vũ , SAPUWA , triết lý kinh doanh , phát triển giáo dục , trách nhiệm với xã hội
Trích dẫn