CEO Công ty CP Phúc Sinh - Phan Minh Thông: "Tạm ứng niềm tin" để phát triển nhân sự

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-04-11
Tác giả
Hải Anh
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh Nghiệp Hội Nhập
Tóm tắt
Những chia sẻ tâm huyết của doanh nhân Phan Minh Thông - CEO của Công ty cổ phần Phúc Sinh - một doanh nghiệp đã liên tục đứng đầu thị phần xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam.
Số trang
Viết về doanh nhân Phan Minh Thông - CEO Công ty CP Phúc Sinh, bài trên Tạp chí Doanh Nghiệp Hội Nhập online, 3 trang, hình minh họa
Từ khóa
Phan Minh Thông , Phúc Sinh , hồ tiêu
Trích dẫn