Ông Phan Châu Luật - Chủ tịch Công ty Nhân Luật: Tôi thích đi tìm và sửa khuyết điểm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-12-31
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Những chia sẻ của doanh nhân Phan Châu Luật - Chủ tịch Công ty Nhân Luật về tinh thần thích đi tìm và sửa chữa những khuyết điểm của bản thân trong kinh doanh cùng nguyện vọng xây dựng cách quản trị của Nhân Luật giống như các tập đoàn Toyota, Sony... của anh.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 25 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2008
Từ khóa
Phan Châu Luật , Nhân Luật , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu