Ông Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ phẩm Lan Hảo: Lửa than hơn lửa rơm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2008-06-10
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ phẩm Lan Hảo về quá trình "hồi sinh" thương hiệu mỹ phẩm Lam Hảo và những khó khăn, thử thách mà ông đã trải qua trong kinh doanh thời cơ chế bao cấp nặng nề.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 246 phát hành ngày 10 tháng 6 năm 2008
Từ khóa
Huỳnh Kỳ Trân , Lan Hảo , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu