Ông Lê Nguyên Phú - Giám đốc Công ty Thương mại - Dịch vụ Chí Tôn: Đi chậm để tích lũy nội lực

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2017-07-05
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của doanh nhân Lê Nguyên Phú - Giám đốc Công ty Thương mại - Dịch vụ Chí Tôn về quyết định rời nước Mỹ trở về Việt Nam, bắt đầu khởi nghiệp ở lĩnh vực kinh doanh mà theo ông là "rất bình thường".
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 446 phát hành ngày 5 tháng 7 năm 2017
Từ khóa
Lê Nguyên Phú , Chí Tôn , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn