“Chất vàng” của văn hóa doanh nghiệp

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-07-04
Tác giả
Dương Tống
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Bí quyết xây dựng văn hóa doanh nghiệp của doanh nhân Dương Tống - CEO HomeNext Academy từ những quan sát và ứng dụng thực tế trong quá trình vận hành Công ty TNHH On Home Asia cũng như các doanh nghiệp khác đã tạo nên 'chất vàng" trong văn hóa kinh doanh của HomeNext Academy.
Số trang
3 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Dương Tống , Công ty TNHH On Home Asia , văn hóa doanh nghiệp , không gian văn hóa , văn hóa kinh doanh
Trích dẫn