Ông Lê Quang Doanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh: Cạnh tranh là cùng soi vào nhau để hoàn thiện

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2006-05-31
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Lê Quang Doanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh về bí quyết giúp Bình Minh giữ được thương hiệu bền vững trong nhiều năm và phương pháp cạnh tranh độc đáo của Bình Minh trước các công ty đối thủ.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 145 phát hành ngày 31 tháng 5 năm 2006
Từ khóa
Lê Quang Doanh , Nhựa Bình Minh , doanh nhân Việt Nam , thương hiệu Việt
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu