Doanh nhân viết sách: Không chỉ là “cho đi”

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2023-01-12
Tác giả
Danny Võ
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Chia sẻ của Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài Danny Võ về mục đích ra đời và gửi gắm của anh dành cho tác phẩm "Lãnh đạo truyền cảm hứng" do anh sáng tác.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa
Từ khóa
Danny Võ , Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam , Lãnh đạo truyền cảm hứng , Sách hay , Sách doanh nhân
Trích dẫn