Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn du lịch Vietravel: Giá trị được xây dựng thông qua việc mình làm

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2022-12-28
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn du lịch Vietravel - Nguyễn Quốc Kỳ và nghe những chia sẻ của ông trên cương vị Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. HCM (HUBA) nhiệm kỳ 2022-2027 về những kế hoạch và giải pháp hỗ trợ ngành du lịch và hàng không vượt qua những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Tạp chí in Doanh nhân Sài Gòn số 642 phát hành ngày 28 tháng 12 năm 2022
Từ khóa
Nguyễn Quốc Kỳ , Vietravel , doanh nhân Việt Nam , triết lý kinh doanh
Trích dẫn