Ông Nguyễn Văn Bên - Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON): Tôi là tín đồ của đạo kinh doanh

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2007-08-21
Tác giả
Lữ Ý Nhi
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Phỏng vấn doanh nhân Nguyễn Văn Bên - Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (VIFON) và lắng nghe chuyến hành trình kéo dài 28 năm của ông cùng VIFON để tạo ra những sản phẩm chất lượng và niềm tin của người tiêu dùng với sản phẩm của VIFON.
Số trang
2 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 206 phát hành ngày 21 tháng 8 năm 2007
Từ khóa
Nguyễn Văn Bên , VIFON , doanh nhân Việt Nam , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu