Bà Nguyễn Thị Thương - Chủ Doanh nghiệp Chế biến hải sản Đông An (Quảng Nam): Tôi là con một ngư dân mù chữ

Đang tải...
Hình ảnh thu nhỏ
Năm xuất bản
2005-10-26
Tác giả
Bích Hồng
Tên Tạp chí
Tạp chí ISSN
Nhan đề tập
Nhà xuất bản
Báo Doanh nhân Sài Gòn
Tóm tắt
Hành trình 13 năm lăn lộn trong ngành chế biến hải sản xuất khẩu của doanh nhân Nguyễn Thị Thương - Chủ doanh nghiệp chế biến hải sản Đông An (Quảng Nam), người phụ nữ luôn "chiến đấu" để duy trì việc làm thường xuyên cho 2.000 con người được chính bà kể lại trong cuộc phỏng vấn với Báo Doanh nhân Sài Gòn.
Số trang
1 trang, hình ảnh minh họa; trích từ Báo in Doanh nhân Sài Gòn số 116 phát hành ngày 26 tháng 10 năm 2005
Từ khóa
Nguyễn Thị Thương , Đông An , nữ doanh nhân , doanh nghiệp
Trích dẫn
Định danh để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu